About ALLIANCE

Location

Tokyo DOJO

8-12-12 Akasaka, Minato-ku Tokyo
TEL: +81-3-3401-6212

Narita DOJO

2-1-10 Akasaka, Narita-shi Chiba
TEL: +81-476-29-6622

Class

Tokyo DOJO

 • MMA for Beginners
 • MMA
 • Submission
 • Jiu-jitsu
 • Grappling
 • Mitt Work
 • Fitness and Boxing
 • Light exercise
 • Kids-wrestling

Narita DOJO

 • MMA for Beginners
 • MMA
 • Kids-wrestling

Instructor

Tokyo DOJO

 • Tsuyoshi “TK” Kosaka
 • Hirotaka Miyakawa
 • Yuta
 • Isao Terada
 • Shingo Suzuki
 • Nobuki Fujii

Narita DOJO

 • Tsuyoshi “TK” Kosaka
 • Yusuke Shibue

Payment System

Tokyo DOJO

  GYM ENTRANCE FEE MONTHLY FEE
General 10,800 yen 10,800 yen
Women
High school
7,560 yen
Junior high school 7,560 yen 6,480 yen
Elementary school 5,400 yen

Narita DOJO

  GYM ENTRANCE FEE MONTHLY FEE
General 4 days a week 10,800 yen 10,260 yen
2 days a week 9,180 yen
Women
High school
4 days a week 8,640 yen
2 days a week 7,560 yen
Junior high school 3 days a week 7,560 yen 8,100 yen
2 days a week 7,020 yen
Elementary school 3 days a week 7,020 yen
2 days a week 5,940 yen
Pre-school child 5,940 yen

PAGE TOP