About ALLIANCE

Location

Tokyo DOJO

8-12-12 Akasaka, Minato-ku Tokyo
TEL: +81-3-3401-6212

Narita DOJO

2-1-10 Akasaka, Narita-shi Chiba
TEL: +81-476-29-6622

Class

Tokyo DOJO

 • MMA for Beginners
 • MMA
 • Submission
 • Jiu-jitsu
 • Grappling
 • Mitt Work
 • Fitness and Boxing
 • Light exercise
 • Kids-wrestling

Narita DOJO

 • MMA for Beginners
 • MMA
 • Kids-wrestling

Instructor

Tokyo DOJO

 • Tsuyoshi “TK” Kosaka
 • Hirotaka Miyakawa
 • Yuta
 • Isao Terada
 • Shingo Suzuki
 • Nobuki Fujii

Narita DOJO

 • Tsuyoshi “TK” Kosaka
 • Yusuke Shibue

Payment System

Tokyo DOJO

  GYM ENTRANCE FEE MONTHLY FEE
General 11,000 yen 11,000 yen
Women
High school
7,700 yen
Junior high school 7,700 yen 6,600 yen
Elementary school 5,500 yen

Narita DOJO

  GYM ENTRANCE FEE MONTHLY FEE
General 4 days a week 11,000 yen 10,450 yen
2 days a week 9,350 yen
Women
High school
4 days a week 8,800 yen
2 days a week 7,700 yen
Junior high school 3 days a week 7,700 yen 8,250 yen
2 days a week 7,150 yen
Elementary school 3 days a week 7,150 yen
2 days a week 6,050 yen
Pre-school child 6,050 yen

PAGE TOP